Dobro došli na zvaničnu web prezentaciju BOSS – Bosanske stranke

Mirnes Ajanović – Strategija borbe protiv korupcije (25.07.2000.) Parlament FBiH parlament

NIŠTA SE NIJE PROMIJENILO

U PROTEKLE DVIJE DECENIJE

gore

POD ZASTAVOM NEMORALA

Nemoral

Klikom na ikonicu pogledajte sadašnja upozorenja

Uvidom u sadržaj web stranice boss.ba možete pročitati o aktivnostima BOSS-a koje su posljednjih godina sakrivene od građana od strane Javnog RTV servisa i drugih režimskih medija. Web stranica boss.ba dokazuje da je više hiljada saopštenja, press konferencija i video inserata, sa konkretnim prijedlozima rješenja teške političke i ekonomske krize, sakriveno od strane medijskih sluga vladajućih stranaka!!!

11.03.2019. – u povodu podnesene krivične prijave Tužilaštvu BiH protiv organizatora, učesnika i saučesnika četničkog orgijanja u Višegradu

Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-Bosanske stranke, podnio je krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv organizatora, učesnika i saučesnika četničkog orgijanja u Višegradu, a u kojoj je navedeno: Okupljanje i postrojavanje četnika u Višegradu (10. 3. 2019. godine), uz javno pjevanje “Bit će opet pakao i krvava Drina” i prijetnju silaska četnika sa planina, izazvalo je izrazito uznemirenje i strah među konstitutivnim narodima u BiH i ostalima, a posebno jer se radi o paravojnim formacijama koje imaju svoje uniforme sa fašističkim simbolima, te moguće ciljeve terorističko-militarističkog djelovanja. Četnici su fašistička organizacija koja je izvršila stravične ratne zločine i sarađivala za Hitlerom i ustašama u II svjetskom ratu, a zatim tokom 1992. do kraja 1995. godine ponovila stravične ratne zločine i učestvovala i u izvršenju genocida nad Bošnjacima.

Izrazito uznemirenje i strah prouzrokovan djelovanjem Ravnogorskog pokreta dokazuju informacije na brojnim medijima u BiH i u regionu, a posebno putem društvenih mreža, kao i osude od strane zvaničnika OHR-a, Evropske unije i ambasada u BiH, te su se stekla obilježja izvršenja krivičnog djela iz Krivičnog zakona BiH, glava petnaesta – Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, poglavlje – Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. U članu 145a. Krivičnog zakona BiH propisano je, citiramo: “(1) Ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.”, završen citat, a s obzirom da je u vezi sa članom 250. KZ BiH – Organizovani kriminal, predviđena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Potrebno je izvršiti uvid u medijske izvještaje, saslušati svjedoke i krivično procesuirati organizatore i učesnike u izvršenju krivičnog djela, kao i odgovorna službena lica svih nivoa vlasti, koja su propustila djelovati u cilju hapšenja izvršitelja krivičnih djela i time počinila krivična djela saučesništva i prikrivanja izvršitelja krivičnog djela.
11.03.2019.

NE DOZVOLITE DA VAS OPET PREVARE!!!           

28.02.2019. – u povodu procesa realizacije zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa

U završnoj je fazi realizacija zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa u cilju pravilnog i pravovremenog terapijskog djelovanja, a na inicijativu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića. Nakon što je na prošloj sjednici Gradskog vijeća Mirnes Ajanović zatražio i urgenciju realizacije zaključaka Vijeća, dostavljeni su odgovori nadležnih institucija. Između ostalih, državna Agencija za lijekove i medicinska sredstva u svom odgovoru navela je, citiramo: “Imajući u vidu sve navedeno u ovom slučaju ćemo apsolutno dati prioritet u rješavanju ovakvog zahtjeva, koji je jedinstven na našem tržištu i predstavlja medicinsko sredstvo sa naprednom tehnologijom koje će olakšati tegobe licima oboljelim od dijabetesa”. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, koji treba da obezbijedi novčana sredstva, u svojoj obavijesti je naveo, citiramo: “U vezi pitanja koja se tiču nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze odnosno nivoa šećera u krvi i čitača za očitavanje vrijednosti, ovaj Zavod podržava sve inovativno što će doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti osiguranika u Federaciji BiH, a posebno što se radi i o tako osjetljivoj populaciji koju čine djeca, te će u okviru svojih nadležnosti poduzeti sve mjere za realizaciju navedenog, uz stvorene preduslove za nabavku ovih senzora koji zavise, kako je navedeno, i od drugih nadležnih organa”.

Napominjemo, mjerenje nivoa šećera u krvi kod oboljelih od dijabetesa u BiH vrši se putem trakica i takvo mjerenje iziskuje 10 do 15 uboda dnevno, uključujući intenzivnu inzulinsku terapiju, što iznosi oko 5400 uboda godišnje. Ako se uzme u obzir da od dijabetesa obolijevaju tek rođene bebe i djeca, onda nije teško ni zamisliti šta tim malim rukicama znači svakodnevno bockanje i mjerenje šećera u krvi i u kakvom stanju se nalaze prstići oboljele djece, a bezbolni senzori kvalitetno sprječavaju i inzulinske šokove koji mogu rezultirati i smrtnim posljedicama, istaknuto je na press konferenciji BOSS-a.

28.02.2019.

Fotomonografija

 ➡  Pridružite se BOSS – Bosanskoj stranci

Ujedinimo se u našoj borbi za stvaranje nove, pravednije i bolje Bosne i Hercegovine, kao i u borbi za očuvanje suvereniteta naše domovine!
ZAJEDNO SMO JAČI!

YouTube kanal