Dobro došli na zvaničnu web prezentaciju BOSS – Bosanske stranke

Mirnes Ajanović – Strategija borbe protiv korupcije (25.07.2000.) Parlament FBiH parlament

NIŠTA SE NIJE PROMIJENILO

U PROTEKLE DVIJE DECENIJE

gore

POD ZASTAVOM NEMORALA

Nemoral

NE DOZVOLITE DA VAS OPET PREVARE!!!           

14.07.2018. – u povodu predaje kandidatskih listi BOSS-a za sve nivoe zakonodavne vlasti u BiH

Predstavnici BOSS-a su Centralnoj izbornoj komisiji predali kandidatske  liste Bosanske stranke za Opšte izbore 2018., za sve nivoe zakonodavne vlasti, uključujući kantonalne skupštine, Parlament Federacije BiH, Narodnu skupštinu RS-a i Parlamentarnu skupštinu BiH. Na izbornim listama Bosanske stranke nema kompromitovanih lica, a dosadašanja praksa je pokazala da se BOSS odlučno suprotstavlja i svojim izabranim zvaničnicima, pa i putem podnošenja krivičnih prijava, ukoliko zloupotrijebe povjerenje građana nezakonitim djelovanjem.

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom je istakao da, za razliku od nacionalista,  lažnih socijaldemokrata i drugih političkih prevaranata – dvadeset četiri godine prepoznatljivog djelovanja Bosanske stranke daje garanciju građanima da neće biti prevareni i da će se BOSS i dalje aktivno boriti za socijalnu pravdu i sistem koji garantuje ravnopravnost, ekonomsku održivost, poštivanje osnovnih ljudskih prava i pravednost, kao i državu u kojoj neće biti režimske medijske blokade djelovanja političkih stranaka koje se suprotstavljaju vladajućim nemoralnim strankama.

14.07.2018.

26.06.2018. – u povodu skandaloznog prikrivanja informacije o sumnji u ometanje istrage od strane Edima Kadića, koji je kao lice protiv kojeg MUP TK provodi istragu po nalogu Tužilaštva – kontaktirao komesara MUP-a TK

Odbijanje zahtjeva za pristup informacijama od strane policijskog komesara MUP TK, u vezi okolnosti za sumnju u ometanje istrage protiv prijavljenog Edima Kadića, komercijalnog direktora JZU “Gradske apoteke Tuzla”, zbog poslovanja protivno Zakonu o javnim nabavkama u iznosu od oko 30 milina KM, skandalozno je prikrivanje informacija od javnosti, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. U Rješenju kojim se odbija dostavljanje tražene informacije da li je 29. 05. 2018. godine u 9,45 Edim Kadić, lice protiv kojeg Tužilaštvo TK provodi istragu, bio prisutan kod komesara Policije MUP-a Tuzlanskog kantona Dževada Kormana, navedeno je da dostavljanje informacije nije u javnom interesu. Takva odluka je direktno suprotna odredbama Zakona o slobodi pristupa informacija FBiH, posebno članu 9. stav 2. kojim se informacija ne može uskratiti u situacijama bilo kakvih zakonskih obaveza ili prijestupa.  Okolnost navedena u zahtjevu da je policijski komesar Dževad Korman brat Dženada Kormana, bliskog stranačkog saradnika Edima Kadića, koji je član Nadzornog odbora Javnog preduzeća SKPC “Mejdan” Tuzla, za kojeg je lobirao Kadić kao gradski vijećnik, ukazuje na sumnju ometanja istrage.

Iz tog razloga je evidentno u interesu javnosti da se dostavi informacija da li je Edim Kadić, protiv kojeg Tužilaštvo TK u saradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu BiH provodi istragu zbog protuzakonitog poslovanja u iznosu od oko 30 miliona KM, kontaktirao komesara MUP-a TK koji je direktno nadređena osoba policijskim inspektorima iz kriminalističko-istražnog odjela, a koji su zaduženi od strane Tužilaštva TK za provođenje istrage. Na sporno Rješenje policijskog komesara shodno odredbama Zakona dostavljena je žalba ministru MUP-a TK i Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, te Federalnom tužilaštvu, zbog sumnje u ometanje istrage i kompromitovanost MUP-a TK koji provodi istragu protiv Edima Kadića po nalogu Tužilaštva TK, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

26.06.2018.

Fotomonografija

Postavite pitanje

Postavite pitanje

Mirnes Ajanović, predsjednik Bosanske stranke

Press konferencija – 14.06.2018.

YouTube kanal

Pratite nas!