09.01.2012.

u povodu upozorenja na izrazito nemaran odnos vlasti prema firmama koje su bile nositelji ekonomije u Federaciji BiH

Mirnes_2

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava na nedopustivo nemaran odnos vladajuće platformaške koalicije prema firmama koje su bile nositelji ekonomije u Federaciji BiH, i poziva na hitno poduzimanje mjere u cilju zaštite svih kompanija od vladajućih kleptomana.  U cilju privatizacijske pljačke i namjernom pogrešnom ekonomskom politikom vlasti dovedeni su na rub egzistencije bivši ekonomski giganti kao što su Agrokomerc, Hidrogradnja, Krivaja, Vranica, Zrak, Aida, Dita i brojne druge firme, a sa njima i hiljade porodica koje su dovedene u stanje socijalne potrebe. Zbog toga je potrebno hitno angažovanje svih nadležnih policijskih i pravosudnih organa, kako bi se država suprotstavila platformaškom uništavanju  preduzeća, navodi predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

09.1.2012.