17.08.2012.

u povodu pozitivnih rezultata demokratske kampanje usmjerene protiv nemoralne Odluke Vlade TK da se smanji Lista esencijalnih lijekovaVlada_TK

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ističe da je Vlada Tuzlanskog kantona pritisnuta žestokom demokratskom kampanjom morala priznati nemoralnost svoje odluke da smanji Listu esencijalnih lijekova, donošenjem nove odluke o proširenju liste. Mada je potrebno izvršiti proširenje liste lijekova, kao i obezbijediti listu sa kvalitetnijim lijekovima, izrazito je pozitivno što se šira demokratska javnost uključila u kampanju osude nemoralne odluke Vlade, koja je životno ugrozila brojne građane, a posebno penzionersku populaciju.

Pod pritiskom predstojećih izbora i u strahu od sigurne odmazde građana, Vlada TK je prinuđena u ovom segmentu raditi u interesi građana, ali se ne smije zaboraviti da je SDP svojim sramnim saopštenjem za javnost, za razliku od demokratske javnosti, dao punu podršku nehumanom djelovanju Vlade TK koja je smanjenjem liste esensijalnih lijekova djelovala protiv interesa svih građana koji nisu u mogućnosti kupiti lijekove, a posebno penzionera i djece, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

17.08.2012.