18.09.2012.

u povodu poziva građanima da glasaju za kandidate BOSS-a

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podsjeća građane da se za 18 godina postojanja, BOSS-a nikada nije vezao za kriminalni milje i spregu nacional–socijaldemokratske pljačkaške vladajuće garniture. To je prepoznatljivi politički kodeks BOSS-a, koji za razliku od drugih stranaka predstavlja dosljedan kontinuitet časnog djelovanja. BOSS-ovi kandidati za predstojeće izbore obavezali su se i ugovorom da moraju djelovati u interesu građana. Kandidat koji bi izdao ili prevario građane u BOSS-u bi imao najgoreg političkog neprijatelja. Zato, za razliku od drugih, BOSS može djelovati u cilju zaštite interesa građana, bez hipoteke da je bilo kome dužan političku ili bilo kakvu uslugu.

18.9.2012.