20.03.2012.

u povodu zahtjeva Vijeću ministara BiH da odmah usvoji adekvatne mjere zaštite građana od divljanja cijena naftnih prerađevina

 Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva Vijeće ministra BiH da odmah zakaže vanrednu sjednicu u cilju usvajanja adekvatnih mjera zaštite građana od divljanja cijena naftnih prerađevina. Vlada Federacije BiH i Vlada Republike Srpske pokazale su apsolutnu nezainteresovanost na stalna poskupljenja goriva što ukazuje na mogućnost da odgovorni ministri i premijeri saučestvuju u monopolskoj agresiji naftnih distributera na građane BiH. Vijeće ministra BiH dužno je odmah reagovati u cilju zaštite građana od divljanja cijena goriva koje rezultira divljanjem cijena svih proizvoda, i bar minimalnim angažmanom pokušati opravdati previsoka primanja za dosadašnji nerad, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

20.03.2012.