25.09.2012.

u povodu Presude Opštinskog suda u Tuzli kojom se poništava nezakonita Odluka Gender centra Federacije FBiH, radi diskriminacije počinjene prema Mirnesu Ajanoviću

BOSS_Logo

Pravosnažnom presudom Opštinskog suda Tuzla poništena je kao nezakonita Odluka Gender centra Federacije BiH, sa obrazloženjem da je Mirnes Ajanović nezakonito optužen da je diskriminirao žene. U presudi Suda je naznačeno da je prema Mirnesu Ajanoviću počinjena povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, te da nije imao mogućnost odbrane u postupku pred Gender centrom FBiH, koji je postupao po nemoralnoj prijavi potpredsjednika SDP-a BiH Jasmina Imamovića. Presuda Suda je spriječila da istinom postane laž koja je protiv predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića podmuklo prezentirana od strane SDP-a u cilju diskreditacije BOSS-a u izbornom procesu.

25.09.2012.