29.09.2012.

u povodu podsjećanja birača o stalnom djelovanju BOSS-a, za razliku od većine stranaka koje se za građane interesuju samo tokom izbora

BOSS_LogoPredsjednik BOSS Mirnes Ajanović podsjeća birače da je u osamnaestogodišnjem političkom angažmanu BOSS dokazao da nikada nije izdao interese građana i da se kontinuirano zalaže za vladavinu zakona i poštivanje ljudskih prava i sloboda, za razliku od stranaka koje se za građane interesuju jedino u izbornoj kampanji. Web stranica b.ssoba sa hiljadama informacija dokazuje djelovanje BOSS-a tokom cijelog mandata, te da  BOSS nikada nije slagao, niti manipulisao javnošću, niti je ikada vodio antidržavnu politiku, politiku nacionalne ili bilo koje druge segregacije, i nikada nije bilo koga oštetio, osim vladajućih nacional-socijaldemokratskih prevaranata zbog razotkrivanja njihovih nemoralnih i nezakonitih aktivnosti.

29.09.2012.