31.08.2012.

u povodu podnesene tužbe protiv Bosne i Hercegovine zbog protuzakonitog sankcionisanja BOSS-a od strane Centralne izborne komisije BiHTuzba

Advokat Mirnes Ajanović je u ime BOSS-Bosanske stranke podnio tužbu nadležnom sudu protiv Bosne i Hercegovine na osnovu odredbi Zakona o zabrani diskriminacije, zbog protuzakonite odluke Centralne izborne komisije BiH o sankcionisanju BOSS-a – čime su zloupotrebom službenog položaja od strane članova CIK-a BiH prekršene odredbe Izbornog zakona BiH i Zakona o upravnom postupku. Članovi Centralne izborne komisije su se u cilju diskriminacije BOSS-a stavili u službu vladajućeg SDP-a BiH, zbog čega će nakon isteka mandata, odnosno nakon isteka imuniteta protiv svakog od članova CIK-a BiH biti podnesena tužba za naknadu počinjene štete BOSS-u, shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.
BOSS u prilogu dostavlja i faksimil podnesene tužbe.

PROČITAJTE: Tužba – diskriminacija CIK-a za plakate

31.08.2012.