17.11.2017. – u povodu institucionalne krize

Nova institucionalna kriza zbog nemogućnosti funkcionisanja zakonodavnih i izvršnih državnih institucija rezultat je dogovorene politike nacionalnih vladajućih stranaka, koje fabrikuju konfliktna stanja u nemogućnosti davanja rješenja za tešku ekonomsku i socijalnu situaciju u kojoj se nalaze građani, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Nemogućnost formiranja adekvatne parlamentarne većine na državnom nivou i u Federaciji BiH, te konstantni lično-interesni sukobi višedecenijskih političkih vladara BiH, obavezuje građane da se već sada odluče ukloniti sa političke scene političke stranke i političare koji zloupotrebom položaja ugrožavaju egzistenciju i građana i države. Očito je već počela nemoralna predizborna kampanja nacionalne koalicije, te se građani sada trebaju odrediti da predstojeći izbori budu strateška odluka da prestanu biti taoci koalicije nemoralnih političkih stranaka i političkih kriminalaca, zbog kojih svakodnevno stradaju i žive u nesigurnom okruženju i napuštaju državu, a posebno zbog sulude ratno-huškačke retorike, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

17.11.2017.

06.10.2017. – u povodu ponovne namjere vladajuće koalicije da se povećaju akcize na gorivo

Ponovna namjera da se povećaju akcize na naftu i naftne derivate u visini od 15 feninga po litru, dokazuje da aktuelna vladajuća koalicija u potpunosti ignoriše teško stanje u kojem se nalaze građani, jer će povećanje cijene goriva rezultirati opštim poskupljenjem svih proizvoda i usluga, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Ne postoji ekonomska opravdanost za povećanje akciza na gorivo i time poskupljenja osnovnog energenta koji utiče ne sve ostale cijene, jer su u cijenu goriva već uvrštene dvije akcize za održavanje i izgradnju puteva i autoputeva, te su izabrani zvaničnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dužni zastupati interese građana i odbiti bezobzirnu odluku nemoralne vladajuće koalicije. Najava novog finansijskog opterećenja građana i poslovno-privrednih subjekata u situaciji kada se građani zbog nesposobne vlasti svakodnevno bore za egzistenciju svojih porodica i kada masovno odlaze iz BiH, pokazuje da je vladajuća interesna koalicija SDA, HDZ, SDS i SBB spremna na sve kako bi obezbijedili dodatno punjenje budžeta za zadovoljenje lično-stranačkih interesa, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

06.10.2017.

22.09.2017. – u povodu realizacije MEG projekta kojeg provodi UNDP

Grad Tuzla aktivno učestvuje u realizaciji Projekta gradskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), koji provodi UNDP a finansira Vlada Švicarske, istakao je Mirnes Ajanović, predsjednik Kluba vijećnika BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla. MEG projekat predstavlja jednu od najvećih i najsloženijih intervencija u oblasti lokalne samouprave u BiH i ima za cilj unaprijediti institucionalne kapacitete. Finansijska podrška opštinama i gradovima koji ispune uslove i ostvare nabolje rezultate koristiće se isključivo za realizaciju prioritetnih kapitalnih investicija iz razvojnih strategija, i to u sektorima okoliša i ekonomije, za šta su obezbijeđena ukupna sredstva u iznosu od četiri miliona švicarskih franaka. Polazne vrijednosti ustanovljene su u martu 2017. godine, a da bi se moglo aplicirati na maksimalan iznos godišnjih novčanih sredstava od 160.000 švicarskih franaka potrebno je ostvariti više od 60% bodova. Prva procjena napretka po navedenim indikatorima za Tuzlu je završena, a pored toga radit će se kontrola u još tri navrata, srednjoročni monitoring u oktobru 2017. godine, druga procjena u januaru 2018. godine i finalna evaulacija u martu 2018. godine. Klub BOSS-a će u okviru zakonodavne vlasti dati puni doprinos da Gradsko vijeće Tuzla ispuni uslove iz MEG projekta, kako bi se i u ovom segmentu dokazalo da Grad Tuzla predstavlja uzor u realizaciji obaveza iz lokalne samouprave, istakao je Mirnes Ajanović.

22.09.2017.

15.09.2017. -u povodu održavanja vježbe NATO-a u Tuzli

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja odluku o održavanju vježbe NATO-a u Tuzli, zakazane pod nazivom: Odgovor na katastrofe Bosna i Hercegovina 2017., i koja će se održati u periodu od 24. do 29 septembra tekuće godine. Posebna je čast za Grad Tuzlu da će se NATO vježba sa svečanim obilježavanjem početka vježbe – održati u Tuzli i to u prostoru kampusa Univerziteta Tuzla, koji je prethodno korišten kao vojna kasarna.

Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-a koji je dio parlamentarne većine u Gradskom vijeću Tuzla, ističe da je realizacija odluka, inicijativa i zaključaka Gradskog vijeća i Gradske uprave sa gradonačelnikom – obezbijedila, između ostalog i adekvatnu sigurnosno-bezbjednosnu situaciju u Gradu – što je rezultiralo odlukom NATO-a za održavanjem početka značajne vježbe upravo u Tuzli. Za cijelu BiH izrazito je značajno priključenje euroatlantskim integracijama, posebno zbog stalne prijetnje od strane ekstremnih političkih stranaka i političara za odcjepljenjem dijelova teritorije iz države, te je održavanje vježbe NATO-a u Tuzli značajan doprinos što bržem ulasku BiH u NATO snage, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

15.09.2017.

22.07.2017. – u povodu ponovnog zahtjeva vladajućim funkcionerima za obezbjeđenje efikasne prevencije i borbe protiv požara koji ugrožavaju šume, imovinu i bezbjednost građana

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović i ove godine upozorava da bh. vlasti nemaju strategiju prevencije i borbe protiv požara, kojom bi zaštitili šume, imovinu i sigurnost građana. Konfiguracija pretežno brdskog i miniranog terena onemogućava gašenje požara, rijetke su vodene površine za djelovanje Kanadera, koje država inače i ne može nabaviti jer koštaju oko 50 miliona KM i imaju preskupo održavanje. BOSS ponovo predlaže da se nabave avioni Dromader M-18 koji su izrazito povoljni i koštaju oko 250.000 KM. Znatno su efikasniji od Kanadera jer se pune i na sportskim aerodromima, i to 2.500 litara vode putem vatrogasnih vozila za 50 sekundi a hidrantom za 20 sekundi, a koriste se i u poljoprivredi za zaštitu usjeva. Aero klubovi u BiH imaju pilote koji mogu opsluživati Dromadere M-18 i jedini problem je što će razni funkcioneri radije kupiti preskupi luksuzni službeni automobil, nego dobro očuvan Dromader, koji bi u odnosu na nepotrebni luksuz vozila kojima se voze, recimo, članovi Predsjedništva BiH – adekvatno osigurao šume, imovinu i bezbjednost građana, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

22.07.2017.

30.06.2017. – u povodu inicijative za prijem pripravnika u javna preduzeća i javne ustanove

Na inicijativu Mirnesa Ajanovića, predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a, Gradsko vijeće Tuzla je na posljednjoj sjednici usvojilo zaključke kojima je naloženo gradskim javnim preduzećima i javnim ustanovama da primaju pripravnike, u cilju stručnog osposobljavanja i sticanja radnog iskustva, kako bi mladi mogli ispunili uslove u konkursima za radna mjesta. Usvojen je i prijedlog Mirnesa Ajanovića da se kriterijima za prijem pripravnika daje pod jednakim uslovima prioritet onima koji postižu natprosječne rezultate u školovanju, a kako bi se mladi dodatno motivisali za ostvarivanje dobrih rezultata. Zaključeno je od strane Gradskog vijeća Tuzla i da budući izvještaji o radu javnih preduzeća i javnih ustanova trebaju sadržavati podatke o prijemu pripravnika. Potrebno je u svim lokalnim zajednicama i na svim nivoima vlasti uvesti praksu obezbjeđenja odrađivanja pripravničkog staža, kako bi se posebno mladima omogućili uslovi za konkurisanje za radna mjesta, što bi smanjilo odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

30.06.2017.

16.06.2017. – u povodu potrebne izmjene Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, kako bi se mogli legalizovati objekti izgrađeni ili dorađeni nakon 2007. godine

Neophodno je izvršiti izmjenu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata TK kojim je određeno da se zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata može podnijeti do 2019. godine, za objekte koji se nalaze na satelitskom snimku a započeti su najkasnije do 19. jula 2007. godine, ili su izgrađeni, dograđeni, rekonstruisani ili sanirani bez odobrenja za građenje.Time su u neravnopravan položaj dovedeni građani koji su u proteklih deset godina bili prinuđeni napraviti bespravni objekat kako bi svojim porodicama obezbijedili nužni smještaj, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Kako bi se svim građanima omogućila jednaka prava, potrebno je izvršiti izmjenu Zakona u TK, ali i u svim ostalim kantonima – da bi se u cilju legalizacije objekata izradio novi satelitski snimak, posebno jer je poslije deset godina internetska i satelitska tehnologija znatno bolja te je mnogo jednostavnije satelitsko snimanje, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

16.06.2017.

09.06.2017. – u povodu teritorijalnog ugrožavanja Bosne i Hercegovine od strane Evropske unije

Odluka o finansiranju izgradnje Pelješkog mosta od strane Evropske unije u iznosu od 357 miliona Eura – direktno je ugrožavanje teritorijalnog integriteta BiH, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Nedopustiva je šutnja domaćih zvaničnika na namjeru Hrvatske i Evropske unije da se gradnjom Pelješkog mosta izvrši mirnodopska okupacija BiH. Svi državni zvaničnici moraju adekvatno reagovati, jer niko nema pravo prihvatiti okupaciju države trajnim zatvaranjem jedinog morskog izlaza BiH u svijet, što će onemogućiti i gradnju luke u Neumu koja bi zbog priobalnih povoljnosti obezbijedila izraziti ekonomski prosperitet cijeloj BiH. Izjave o navodnom pravu Hrvatske da na svom teritoriju izgrađuje most su direktna verbalna agresija na BiH, jer bi most prelazio preko teritorijalnih voda, odnosno suverenog morskog prostora BiH. Evropska unija može legalno cestovno povezati teritoriju Hrvatske prijemom BiH u Evropsku uniju, a ukoliko se nastavi teritorijalno ugrožavanje države – dužnost domaćih zvaničnika je da pokrenu arbitražu pred Međunarodnim sudom pravde, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

09.06.2017.

02.06.2017. – u povodu obrisanog brisanja sudske opomene u Krivičnom zakonu Federacije BiH

Krivični zakon Federacije BiH ne dozvoljava da se iz kaznene evidencije briše sudska opomena, koja se kao mjera upozorenja izriče kada se radi ostvarivanja svrhe krivično-pravnih sankcija ne mora primijeniti kažnjavanje, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Krivičnim zakonom Federacije BiH (“Službene novine FBiH”), br. 36/03, u članu 125. stav 1. bilo je normirano brisanje izrečene sudske opomene, ukoliko učinitelj krivičnog djela u roku od jedne godine ne učini novo krivično djelo.

Međutim, kasnijim izmjenama i dopunama Krivičnog zakona federalna Vlada i poslanici oba doma Parlamenta Federacije obrisali su brisanje uslovne osude, što građanima onemogućava pravo na dobijanje neopterećenog izvoda iz krivične evidencije. Posebna apsurdnost ogleda se u činjenici da je Krivičnim zakonom u sadašnjem članu 125. predviđeno brisanje iz kaznene evidencije ne samo uslovne osude, nego i zatvorske kazne do deset godina, pa čak i preko deset godina zatvora pod određenim ulovima, a nije normirano brisanje sudske opomene. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je javni poziv Vladi Federacije BiH i poslanicima oba doma Parlamenta Federacije da što prije isprave apsurdnu grešku pravilnom izmjenom Krivičnog zakona FBiH.

02.06.2017.

19.05.2017. – u povodu usvojene tačke dnevnog reda Gradskog vijeća Tuzla po zahtjevu BOSS-a, da se na narednoj sjednici Vijeća razmatra inicijativa za smanjenje ovlasti kantonima, povećanjem nadležnosti gradova i opština u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave

Gradsko vijeće Tuzla je na inicijativu predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića, a po odluci Kolegija Vijeća, uvrstilo u dnevni red naredne sjednice Vijeća razmatranje inicijative za smanjenje ovlasti kantonima, povećanjem nadležnosti gradova i opština u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave. BOSS je predložio da se u ime Grada Tuzla zatraži od federalnih vlasti smanjenje ovlasti kantona kako bi se spriječio ekonomski kolaps opština i gradova u Federaciji BiH. Realizacija inicijative za smanjenje ovlasti kantonima je bitna iz razloga što je u aktuelnom političkom stanju iluzorno očekivati ukidanje kantona, jer suprotstavljeni nacionalni zvaničnici i izabrani predstavnici nemaju dovoljno političke svijesti i savjesti da glasaju za ukidanje izvora njihovih visokih plata i niza drugih nezasluženih privilegija.

Nedopustivo je u teškoj ekonomskoj krizi u kojoj se nalaze država i građani zadržavanje prekobrojnih kantonalnih ministarstava, kada je moguće prenošenjem dijela ovlasti opštinama i gradovima, te smanjenjem broja ministarstava, odnosno njihovim objedinjavanjem obezbijediti funkcionisanje kantona bez nepotrebnog ugrožavanja funkcionisanja opština i gradova, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

19.05.2017.