04. novembar 2010.

u povodu protuzakonite Odluke Centralne izborne komisije o potvrđivanju izbornih rezultata i dostavljenog prigovora BOSS-a shodno članu 6.2 Izbornog zakona BiH

Read more

03. novembar 2010.

u povodu zvanične legalizacije krivičnog djela izborne prevare od strane Centralne izborne komisije uz saučesništvo Apelacionog odjela Suda BiH

Read more

30. oktobar 2010.

u povodu obaveze Tužilaštva BiH da krivično procesuira odgovorna lica u BHRT-u zbog izvršenih teških krivičnih djela i ugrožavanja funkcionisanja Javnog RTV servisa

Read more

28. oktobar 2010.

u povodu spriječene namjere opštinskih vlasti Tuzle da izvrše oduzimanje preko milion m2 privatne imovine građana hrvatske nacionalnosti

Read more

26. oktobar 2010.

u povodu novih dokaza o osnovanosti krivične prijave podnesene Tužilaštvu BiH protiv članova Centralne izborne komisije zbog krivičnog djela izborne prevare

Read more

25. oktobar 2010.

u povodu novih činjenica koje dokazuju sumnju da su članovi Centralne izborne komisije saučesnici u izvršenju krivičnog djela Izborna prevara

Read more

22. oktobar 2010.

u povodu podnesene krivične prijave Tužilaštvu BiH protiv predsjednice i članova CIK-a,  te odgovornih sudija Apelacionog odjela Suda BiH i drugih lica, zbog osnovane sumnje u saučesništvo u krivičnim djelima izborne prevare, povrede slobode odlučivanja birača i zloupotrebe položaja

Read more

20. oktobar 2010.

u povodu obaveze procesuiranja sudija koji pristranim odlučivanjem ruše ugled pravosuđa BiH

Read more

19. oktobar 2010.

u povodu opravdane sumnje da su članovi Centralne izborne komisije saučesnici u izvršenju krivičnog djela Izborna prevara, za koje je predviđena kazna zatvora od najmanje deset godina

Read more

11. oktobar 2010.

u povodu apsurdnih izjava članova Centralne izborne komisije BiH u vezi izvršenja krivičnog djela Izborna prevara i zabrinjavajuće činjenice od pola miliona nevažećih glasačkih listića

Read more