16.04.2019. – u povodu početka realizacije inicijative za finansiranje liječenje djece sa teškim oboljenjima koja se ne mogu liječiti u BiH

Nakon što je na sjednici Kolegija Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 22. januara, usvojen Zaključak: “Prijedlog Mirnesa Ajanovića se prihvata i upućuje kao Prijedlog Kolegija te se predlaže Gradskom vijeću Tuzla da se u dnevni red 29. redovne sjednice, kao tačka 1. uvrsti: Razmatranje i usvajanje prijedloga Kolegija Gradskog vijeća Tuzla za određivanje budžetske stavke za plaćanje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH” – Vijeće je, između ostalih odluka, zahtijevalo od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti da se obezbijede uslovi za finansiranje liječenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH, te da se u zavodima za zdravstveno osiguranje odrede novčana sredstva.

Vlada Tuzlanskog kantona je na (jučerašnjoj) 55. sjednici, razmatrajući zahtjeve Gradskog vijeća Tuzla, između ostalog, usvojila sljedeće: “Kantonalna vlada je prihvatila izjašnjenje Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, a u vezi sa donošenjem Zakona o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece”, te “Zavod zdravstvenog osiguranja TK je pripremio prijedlog izmjena i dopuna Odluke o finansijskoj pomoći za liječenje obavljeno u inostranstvu kojom se dijagnostika i liječenja teških oboljenja djece koja se ne mogu liječiti u BiH finansira u visini od 100% iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Ovom odlukom su obuhvaćena sva liječenja bolesti i stanja koja nisu utvrđena odredbama Pravilnika o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo”.

16.04.2019.

15.04.2019.- u povodu Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine

Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine jedan je od najvažnijih i najčasnijih praznika u modernoj istoriji BiH, jer je Armija RBiH, uz teritorijalnu odbranu i ratnu policiju, bila okosnica stvaranja i očuvanja cjelovite i multietničke države konstitutivnih bh. naroda, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Dužnost svih izabranih zvaničnika koji poštuju Armiju RBiH i borce koji su spriječili nestanak države i ostvarenje fašističkih i genocidnih agresorskih namjera – je da vrate dug braniocima BiH  usvajanjem usaglašenog boračkog zakona sa predstavnicima boraca. To je zakon koji je usvojen u različitim tekstovima u oba doma Parlamenta Federacije BiH u prošlom mandatu, a o kojem se mora izjasniti i novi parlamentarni saziv, bez daljih manipulacija sa novim protivproceduralnim prevarantskim zakonom kojim se brutalno ponižavaju borci i stavljaju u kategoriju socijalnih slučajeva. U suprotnom parlamentarci i izabrane političke stranke će nositi trajnu sramotu izdaje boraca koji su odbranili državu i njihove dobro plaćene ali nezaslužene pozicije, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

15.04. 2019.

10.04.2019. – u povodu odgovornosti za isključenje Bosne i Hercegovine iz rada Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope

Odgovornost za isključenje Bosne i Hercegovine iz rada Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope snose političke stranke zastupljene u Parlamentarnoj skupštini BiH, kao i članovi Predsjedništva BiH, koji su propustili da u roku od šest mjeseci imenuju bosanskohercegovačku delegaciju, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Međunarodna sramota države zbog apsurdnog propusta vladajućih stranaka posebno se ogleda u okolnosti da se do kraja maja očekuje mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i dobijanju kandidatskog statusa. Novo nemoralno političko protudržavno djelovanje vladajućih stranaka dokazuje namjernu opstrukciju evropskog puta Bosne i Hercegovine i samo deklarativno zagovaranje ulaska države u Evropsku uniju, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

10.04.2019.

06.04.2019. – u povodu 6. aprila Dana Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine

U povodu 6. aprila Dana Sarajeva, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upućuje najiskrenije čestitke građanima glavnog grada Bosne i Hercegovine i svim građanima države. Oslobođenje Sarajeva 6. aprila 1945. godine upisano je u analima međunarodne antifašističke koalicije kao dan kada su Titovi partizani oslobodili Sarajevo, bez obzira na Hitlerovu naredbu da grad po svaku cijenu ostane okupiran od strane njemačke vojske, ustaša i četnika.

Antifašistička borba građana Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu, te odbrambeno-oslobodilačka borba 92-95. godine mora biti osnov za sva politička djelovanja – jer je to jedina garancija multikulturalne i antifašističke budućnosti države, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

06.04.2019.

02.04.2019. – u povodu nastavka proglašenja gradova u Federaciji BiH i obaveze izmjene kantonalnih i federalnih zakona radi usklađivanja propisa

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja odluku Parlamenta Federacije BiH o nastavku proglašenja gradova u Federaciji BiH, jer se time uspostavlja ravnopravnost lokalnih zajednica Federacije u odnosu na Republiku Srpsku, koja je davno iskoristila pravo na izmjenu statusa opština u gradove. Potrebno je nastaviti sa uspostavljanjem gradova u Federaciji BiH gdje god je to moguće na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave, jer se time daje povoljniji status i saradnje sa gradovima van BiH, što treba rezultirati boljim uslovima života stanovnika.

Odluke o uspostavljanju gradova moraju pratiti i izmjene kantonalnih propisa u vezi izdvajanja novčanih sredstava koja treba da pripadaju gradovima po svim osnovama. Takođe, neophodno je izvršiti i izmjene Zakona o sudovima Federacije BiH, te promijeniti nazive opštinskih sudova u gradske sudove gdje god je uspostavljen grad, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

02.04.2019.

29.03.2019. – u povodu podrške radnicima “Granit” d.d. Jablanica u ostvarivanju radničkih prava

Predsjednik Opštinskog odbora BOSS-Bosanske stranke Jablanica, Refik Helbet, izražava punu podršku opravdanim zahtjevima radnika privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica u stečaju, usmjerenim na zaštitu prava iz radnog odnosa i zaštitu imovine društva.

Općinsko vijeće Jablanica dužno je istrajati u provođenju zaključaka u cilju zaštite imovine preduzeća, a posebno zaključka kojim se od Općinskog javnog pravobranilaštva, između ostalog, traži hitno poduzimanje mjera i radnji u cilju odgađanja provođenja postupka izvršenja nad imovinom “Granit” d.d. Jablanica, a u vezi sa Zaključkom Općinskog suda u Konjicu br. 56 0 Ip 026356 18 Ip 4 od 26. 02. 2019. godine.

29.03.2019.

25.03.2019. – u povodu zahtjeva za zbrinjavanje migranata koji privremeno borave u Tuzli

Vijećnik BOSS-a u Gradskom vijeću Tuzla Mirnes Ajanović dostavio je zahtjev za uvrštavanje u tačke u dnevnog red sjednice Vijeća zakazane za srijedu (27.3.): “Hitno donošenje mjera za osiguravanje uslovnog smještaja i zbrinjavanja migranata koji se privremeno zadržavaju u Tuzli na putu ka zemljama Evropske unije.” U obrazloženju je navedeno – da smo svjedoci svakodnevnog dolaska određenog broja migranata iz zemalja zahvaćenih ratom na Bliskom istoku, te njihovog problema oko privremenog zadržavanja u našem gradu na putu ka krajnjim odredištima. Osobe među kojima je i znatan broj djece, prinuđene su noćiti na otvorenom ili eventualno u prostoru čekaonice Autobusne stanice u Tuzli, u vrlo lošim uslovima, bez adekvatne odjeće i hrane.

Zbog puta koji su prešli, riječ je o osobama koje su izmorene, izgladnjele pa čak i teško bolesne, sa vidnim ranama na nogama i drugim dijelovima tijela. Nekolicina građana koja se organizovala kako bi im pomogla, suočava se sa nemogućnošću adekvatne pomoći, jer je strogo zabranjeno migrante odvesti kući na konak, obrok ili im pružiti mogućnost da se odmore. Dakle, suočavamo se sa problemom nesistemskog rješavanja ovog problema, zbog čega veliku zdravstvenu pa i životnu štetu trpe migranti, dok državni organi koji su zaduženi za ovaj problem ne poduzimaju ništa kako bi se ovim unesrećenim ljudima olakšao daljnji put, nakon privremenog zadržavanja u Tuzli.

Zbog toga je potrebno hitno iznaći mogućnost za otvaranje dnevnog centra koji će imati osnovne uslove za privremeni smještaj migranata, kao što su wc, kupatilo, kuhinja i spavaonica, čime će se prevenirati i sigurnost svih. Posebno je obezbjediti i medicinsko osoblje koje će migrante kojima je to potrebno pregledati te im ukazati potrebnu pomoć i u saniranju povreda koje su zadobili tokom putovanja. U prilogu dostavljam i fotografije koje na brutalan način prikazuju stanje u kojem se migranti nalaze u našem gradu, prepušteni brizi nekoliko volontera.

25.03.2019.

20.03.2019. – u povodu izricanja doživotne kazne zatvora ratnom zločincu Radovanu Karadžiću

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović pozdravlja izricanje doživotne kazne zatvora Radovanu Karadžić, koji je po komandnoj odgovornosti kao bivši predsjednik RS-a i vrhovni komandant tadašnje Vojske RS-a – odgovoran za sve ratne zločine i genocid koji su počinjeni od strane njemu potčinjenih zločinačkih oficira.

S obzirom da je Haški tribunal svojim pravosnažnim presudama već određivao doživotne zatvorske kazne Karadžićevim oficirima – i Radovan Karadžić je morao po komandnoj odgovornosti biti osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, kako bi se obezbjedila potpuna pravična kazna za Radovana Karadžića, a u odnosu na razmjere i težinu učešća u zločinačkom poduhvatu u cilju počinjenja stravičnih ratnih zločina i genocida, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

20.03.2019.

11.03.2019. – u povodu podnesene krivične prijave Tužilaštvu BiH protiv organizatora, učesnika i saučesnika četničkog orgijanja u Višegradu

Mirnes Ajanović, predsjednik BOSS-Bosanske stranke, podnio je krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv organizatora, učesnika i saučesnika četničkog orgijanja u Višegradu, a u kojoj je navedeno: Okupljanje i postrojavanje četnika u Višegradu (10. 3. 2019. godine), uz javno pjevanje “Bit će opet pakao i krvava Drina” i prijetnju silaska četnika sa planina, izazvalo je izrazito uznemirenje i strah među konstitutivnim narodima u BiH i ostalima, a posebno jer se radi o paravojnim formacijama koje imaju svoje uniforme sa fašističkim simbolima, te moguće ciljeve terorističko-militarističkog djelovanja. Četnici su fašistička organizacija koja je izvršila stravične ratne zločine i sarađivala za Hitlerom i ustašama u II svjetskom ratu, a zatim tokom 1992. do kraja 1995. godine ponovila stravične ratne zločine i učestvovala i u izvršenju genocida nad Bošnjacima.

Izrazito uznemirenje i strah prouzrokovan djelovanjem Ravnogorskog pokreta dokazuju informacije na brojnim medijima u BiH i u regionu, a posebno putem društvenih mreža, kao i osude od strane zvaničnika OHR-a, Evropske unije i ambasada u BiH, te su se stekla obilježja izvršenja krivičnog djela iz Krivičnog zakona BiH, glava petnaesta – Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, poglavlje – Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. U članu 145a. Krivičnog zakona BiH propisano je, citiramo: “(1) Ko javno izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima, kao i drugima koji žive ili borave u Bosni i Hercegovini, kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.”, završen citat, a s obzirom da je u vezi sa članom 250. KZ BiH – Organizovani kriminal, predviđena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Potrebno je izvršiti uvid u medijske izvještaje, saslušati svjedoke i krivično procesuirati organizatore i učesnike u izvršenju krivičnog djela, kao i odgovorna službena lica svih nivoa vlasti, koja su propustila djelovati u cilju hapšenja izvršitelja krivičnih djela i time počinila krivična djela saučesništva i prikrivanja izvršitelja krivičnog djela.
11.03.2019.

10.03.2019. – u povodu ponovnog okupljanja i postrojavanja četnika u Višegradu

U povodu ponovnog okupljanja i postrojavanja četnika u Višegradu, predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ponovo upućuje otvoreni apel antifašističkoj međunarodnoj javnosti za sprečavanje djelovanja fašističkih organizacija u BiH, te ujedno upućuje i otvoreni poziv OHR-u, međunarodnim zvaničnicima u BiH, članovima Predsjedništva BiH i ostalim neodgovornim političarima da prestanu podržavati javno izražavanje fašizma svojom šutnjom i kukavičkim ignorisanjem djelovanja fašističkih organizacija i organizovanja fašističkih skupova. Nedopustivo je postojanje paravojnih formacija koje imaju svoje uniforme sa fašističkim simbolima, a očito i ciljeve terorističko-militarističkog djelovanja, a posebno zbog otvorenih napada na novinare.

Cjelokupna javnost u državi, osim nemoralnih političara, iskazuje izrazitu zabrinutost i uznemirenost zbog četničkog orgijanja, te su državni organi bezbjednosti dužni adekvatno i hitno reagovati u cilju neutralisanja postojanja fašističkih, paravojnih i terorističkih formacija, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

10.03.2019.