Plakat 2012

 PROČITAJTE – ZAŠTO SU SDP I JASMIN IMAMOVIĆ UKINULI TV PRIJENOS SJEDNICA OPŠTINSKOG VIJEĆA I ONEMOGUĆILI ZAKONSKO PRAVO GRAĐANA NA ISTINIT I OBJEKTIVAN UVID U RAD VIJEĆNIKA

Razotkrivamo totalitarno djelovanje SDP-a, koji je u saradnji sa koalicionim nacionalnim strankama, protivno Zakonu o načelima lokalne samouprave, izglasao izmjene Poslovnika o radu Opštinskog vijeća – i time izbrisao odredbe o slobodnom pristupu građana sjednicama Vijeća. Radikalizacija totalitarizma SDP-a nastupila je nakon konačnog razotkrivanja nezakonitog i prevarantskog djelovanja SDP-a i Jasmina Imamovića, koji Tuzlu i građane smatraju privatnim vlasništvom i podanicima, a diktatorskim metodama kriju od javnosti istinu.

SDP je po mentorstvu oduševljenog Jasmina Imamovića odredio Poslovnikom o radu Vijeća da građani moraju pisanim aktom tražiti odobrenje za prisustvo u nekakvoj prostoriji pored sale Vijeća, u kojoj će putem monitora pratiti sjednicu. Ukoliko se građanima i odobri prisustvo u toj prostoriji, slijedi po odredbi SDP-a obavezno pretresanje građana od strane nekakve službe obezbjeđenja da li građani unose bilo kakva sredstva za snimanje, jer je snimanje zabranjeno.

SDP i Jasmin Imamović koristeći budžetski novac građana plaćaju izbacivače građana, provodeći represivnim mjerama politički teror i nad građanima koji se usude pratiti sjednicu Vijeća. Građani se pod mafijaškom prijetnjom privatnog obezbjeđenja fizički sprječavaju da snime šta se događa na sjednicama Vijeća, a kako bi se javnosti prezentiralo da je istina samo ono što izmisli Jasmin Imamović i izglasa vladajući SDP i njihovi interesni politički sateliti.

Podsjećamo da ekstremni totalitarizam SDP-a i Jasmina Imamovića, koji se pretvara u tiraniju i politički teror, karakteriše i višegodišnje onemogućavanje da putem direktnog ili indirektnog TV-a prijenosa sjednica Vijeća građani saznaju šta rade izabrani zvaničnici, kao bi se od javnosti sakrile protuugrađanske i nemoralne aktivnosti SDP-a i Jasmina Imamovića.

Sjednice Vijeća se ne prenose i iz razloga jer se od građana krije da su gotovo sve inicijative koje su unaprijedile Tuzlu rezultat žestoke kampanje BOSS-a i Mirnesa Ajanovića na sjednicama Opštinskog vijeća, a na kojima je načelnik vrlo rijetko prisutvovao. Bez bilo kakvog pretjerivanja, a dokaz su stenogrami Vijeća, preko 80 odsto rada Vijeća, uključujući rad sa druge strane svih vijećnika zajedno, predstavnika opštinskih službi i načelnika Imamovića, odnosi se na izrazito aktivno djelovanje Mirnesa Ajanovića u cilju unapređivanja životnih uslova građana u proteklih gotovo petnaest godina, i to pored svih opstrukcija od strane SDP-a ali i Jasmina Imamovića. Oni su prethodno većinu inicijativa onemogućavali i ismijavali, da bi nakon što su upornošću BOSS-a i Mirnesa Ajanovića natjerani na realizaciju – zasluge bezobrazno pripisivali sebi putem kupljenih medija koji su se stavili u podaničku službu gospodarima Tuzle, uz potpuni medijski embargo rada BOSS-a, kako bi se kod građana stvorio utisak da BOSS ne postoji i da nema ni svrhe glasati za BOSS i Mirnesa.

Dakle, jasno je da TV prijenosa sjednica Vijeća nema da bi se od javnosti sakrilo da su Jasmin Imamović i SDP brojne inicijative BOSS-a i Mirnesa Ajanovića opstruirali i omalovažavali, da bi nakon upornog insistiranja BOSS-a i Mirnesa i žestokog suprotstavljanja na sjednicama Vijeća, kada su SDP i Imamović bili prinuđeni na usvajanje, tokom realizacije – bukvalno ukrali inicijative BOSS-a i sebi pripisivali zasluge i hvalili se uspješnim projektima, krijući da su većinu na svaki način onemogućavali, nezainteresovani za stanje u kojem se nalaze građani.

Konkretan dokaz totalitarizma SDP-a i Jasmina Imamovića je nesporna činjenica da ni Vi ne znate šta (ne)rade na sjednicama Vijeća oni za koje ste glasali – i to je odgovor zašto se građanima Tuzle godinama onemogućava uvid u rad Opštinskog vijeća i zašto su po naredbi SDP-a ukinuti TV prijenosi sjednica Vijeća, iako član 40. Zakona o načelima lokalne samouprave obavezuje na istinitu i potpunu javnost rada Vijeća.

2012_1www.boss.ba 

SDP JE KOALICIJOM SA NACIONALNIM STRANKAMA POSTAO EKSTREMNO NEDEMOKRATSKA STRANKA KOJA NECIVILIZACIJSKIM METODAMA ONEMOGUĆAVA DJELOVANJE OPOZICIJE

Prezentiramo nove dokaze izrazite radikalizacije totalitarnog djelovanja SDP-a koji se ulaskom u vlast sa nacionalnim strankama pretvorio u ekstremnu nedemokratsku stranku koja necivilizacijskim metodama onemogućava djelovanje političke opozicije.

Dokaz totalitarnog djelovanja SDP-a i njihovih koalicionih saradnika iz nacionalnih stranaka je i izmjena Poslovnik o radu Opštinskog vijeća Tuzla, kojim se, uz oduševljeno mentorstvo Jasmina Imamovića, pored represije nad građanima – onemogućava i djelovanje političke opozicije, pod prijetnjom premlaćivanja vijećnika na račun budžetskih sredstva građana.

SDP koji ima apsolutnu vlast u Tuzli odredio je da predsjedavajuća Vijeća, SDP-ovka Nada Mladina, može samostalno, po svom nahođenju, odlučiti da govor vijećnika nije u okviru tačke dnevnog reda i bez prava na izjašnjenje vijećnika – oduzeti riječ. Izmjena Poslovnika usvojena je nakon kulminacije razotkrivanja nezakonitog, nemoralnog i prevarantskog djelovanja načelnika Jasmina Imamovića i SDP-a. Jasno je da je necivilizacijski represivni mehanizam uveden kako bi se spriječilo dalje ukazivanje od strane vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića na nezakonito i nemoralno djelovanje Imamovića i SDP-a, i, usput, spriječilo prozivanje ostalih izabranih zvaničnika i državnih službenika koji gospodare privatizovanom Tuzlom.

U (ne)civilizacijskom Poslovniku određeno je – ukoliko se vijećnik (čitati Mirnes Ajanović, jer SDP-ovci nisu ni krili razloge izmjene Poslovnika) kojem Nada Mladina naloži da šuti – usudi nastaviti govoriti o činjenicama koje SDP i Jasmin Imamović ne žele čuti, gospođa Mladina će (ne)demokratski narediti vijećniku da se udalji sa sjednice. Ukoliko po odluci SDP-a vijećnik ne bude poslušan i sam ne napusti sjednicu, postupiće se na način kako je to odredio SDP, uz neskriveno oduševljenje Jasmina Imamovića, citiramo: “Predsjedavajući će naložiti službi zaduženoj za održavanje reda u sali da tog vijećnika udalji sa sjednice i odrediti pauzu do izvršenja mjere udaljenja”, završen citat (“Službeni glasnik Opštine Tuzla”, broj 7/11).

Dakle, budžetskim novcem građana plaćeni su izbacivači da bi premlaćivali vijećnika ukoliko izvršava svoje obaveze i neće da bude poslušnik SDP-a i vladara Tuzle Jasmina Imamovića.

S obzirom da se SDP-ovci i Imamović putem kupljenih medija (samo)predstavljaju humanima, a kako im ne bi bilo neugodno gledati premlaćivanje vijećnika, odredili su i pauzu dok obezbjeđenje izbacuje i tuče vijećnika, da bi oduševljeni svojom demokratičnošću mogli rahat ispijati kahve i prežderavati se na račun budžetskih sredstava. Kada socijaldemokratski izbace vijećnika iz sale, tada će nastaviti sjednicu Vijeća i lično-interesno djelovati, bez smetanja, kako neskriveno nazivaju djelovanje opozicije, a posebno načelnik Jasmin Imamović, koji će rahat moći predlagati izgradnju novog spomenika kralju i njegovom parku od milion KM, a na račun građana nastaviti kupovati najnovije modele sportskih auta. Građani će i dalje grcati u komunalnim problemima, proganjaće ih bijesni psi koji vladaju gradom, uz poturanje “čiste” vode iz fekalijama zagađenog jezera Modrac i brojne druge manipulacije i protugrađansko djelovanje SDP-a i Jasmina Imamovića koje možete vidjeti na zvaničnoj stranici BOSS-a www.boss.ba, putem video snimaka Vijeća (portal dosije.ba) koje nisu uspjeli zabraniti.

Svaki dalji komentar je suvišan, jer se riječima ne može opisati totalitarno djelovanje SDP i Jasmina Imamovića, svojstveno rigidnim režimima ogrezlim u tiraniji, i koje će sigurno rezultirati radikalizacijom političkog terora prema svima koji se usude progovoriti ili tražiti istinu.

Kao i svi diktatori – i Jasmin Imamović, ali i SDP – panično se boje istine i spremni su na sve vrste necivilizacijskog djelovanja kako bi zadržali vlast nad privatizovanom Tuzlom.

3T SDP-a – TOTALITARIZAM – TIRANIJA – TEROR

2012_2

www.boss.ba